tahtatoplist

Reklam Nedir

Reklam "insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru"dur [1].


Özellikleri Reklam pazarlama nın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır.Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.

Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir.

İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:

-İlgi çekici

-Şaşırtıcı

-Bir kere kullanmaya yönlendirici

Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.


Reklamın İnandırıcılığı Reklamcı yaptığı işte başarılı olmak için bazı metodlar kullanır.Bunların başında yaratıcı metod gelir.Hayal kurabilmak bunu gerçeğe uyarlayabilmek ve inandırıcı olabilmek gibi özelliklere haiz olan kişi diğerleri tarafından izlenecek ,takip edilecek bir başka deyişle etkili olacak reklamlar ortaya çıkarır.

Reklamın ticari yönü:

Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla,bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür.Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.

Medya:Reklamın yapılması için bir yere ihtiyaç vardır.Bu yer mecralar anlamına gelen medyadır.Tv ,radyo , internet , basılı mecralar ,outdoor denilen açıkhava panoları ve diğer ilan yerleri medya kapsamı içinde bulunur.
Bugün 1 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol